Årsmøte 2020

Postet av Grimstad Sportskyttere - Pistol den 2. Jun 2020

Grimstad Sportskyttere avholder utsatt årsmøte tirsdag 30.06.2020 kl. 18.00 

Møtet avholdes i klubbens lokaler på Tauleveien 44, i Fjæreheia. 

Saker til årsmøtet sendes til post@gsspistol.no og må være styret i hende senest 16.06.2020. 

Saksliste gjøres tilgjengelig på www.gsspistol.no senest én uke før årsmøtet.  

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Jf. lovnorm for Grimstad sportskyttere § 5 (1) 

Huske på å holde minst 1 meters avstand, sprit hendene før du går inn, og hold deg hjemme dersom du er syk eller har forkjølelsessymptomer. 

Vel møtt!


På vegne av styret i GSS

Susann Freitag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.