Æresmedlemmer i Grimstad Sportskyttere

Paul Notto Mikkelsen
Paul Notto Mikkelsen var med å stifte Grimstad Sportskyttere i 1978 og han var klubbens første formann. Han har hatt tillitsverv i klubbens styre siden den gang. Han har vært særdeles aktiv siden stiftelsen i 1978 både som rifle og pistolskytter, og han har representert klubben vår i alle disse årene.
Paul Notto Mikkelsen er en ildsjel som har lagt ned utallige dugnadstimer for klubben. Han har vært leder av ungdomsskytinga siden den ble etablert, han har også deltatt på Idrettskretsens leir på Tromøya med klubbens luftvåpen. Han har på denne måten rekruttert mange unge og lovende skyttere til Grimstad Sportskyttere. Paul Notto har også vært den naturlige lederen for riflegruppa, og han har styrt denne virksomheten i en årrekke.
Grimstad Sportskyttere har gjennom årene vært igjennom flere generasjonsskifter og en stadig endring, de siste årene med det nye anlegget i Fjæreheia.
Paul Notto har fulgt klubben gjennom alle disse endringene og generasjonsskiftene, og han sitter fortsatt i styret som formann i riflegruppa Årsmøtet i Grimstad Sportskyttere utnevner derfor Paul Notto Mikkelsen til æresmedlem for hans mer enn 30 årige innsats for Grimstad Sportskyttere.
Paul Notto skal ha det privilegium at han skal beholde nøkler og tilgang til klubbens anlegg livet ut, eller så lenge han selv måtte ønske det.

Årsmøte - 26.01.2010

Jan Haglund
Jan Haglund har gjennom en enorm arbeidsinnsats reddet klubben ut av en svært vanskelig situasjon. Ikke bare har han lagt ned en masse dugnadstimer i anlegget på Fjæreheia, men også fått ryddet og systematisert tidligere regnskap slik at klubben fikk utbetalt tippemidler som var holdt tilbake. Klubben er også spart for store summer ved aktivt arbeid med å få sponsorer. Grimstad Sportskyttere kan takke Jan Haglund for at klubben i dag sitter med det flotte anlegget I Fjæreheia og er gjeldfrie. Årsmøtet i Grimstad Sportskyttere utnevner derfor Jan Haglund til æresmedlem for sin store innsats. Jan Haglund skal også ha det privilegium at han livet ut, eller så lenge han selv måtte ønske det, skal ha nøkler og tilgang til anlegget i Fjæreheia.

Årsmøte - Forslag nr 3 - 24.01.2008

Helge Christiansen
Han er en dedikert mann som utfører en stor arbeidsmengde for sportskytterne. Han holder klubben med skivestativer som han lager hjemme i garasjen.  Han utfører vedlikehold på skivemateriell, vogner og gjør bygningsmessig oppgradering. Han er en av skivebyggerne til Rakkarfelten og Vårfelten. Han har bygget om standplassene til den standard som er på banen nå. Han stiller opp på kort varsel dersom noe skal gjøres for at alle brukere av banen har det lettvint og greit. Han er meget nøye med det han gjør, har gode kontakter for å få ting gjort, har god oversikt og trenger ikke sparkes i gang for å gjøre ting..  Det er viktig at vi tar godt vare på slike dedikerte personer for fremtiden.

29.06.2020

Torodd Laffen Espenes Solberg
Tildeles æresmedlemskap i Grimstad Sportskyttere for sin innsats for klubben gjennom 30 år. Begrunnelse: De fleste i Grimstad Sportskyttere kjenner han som Laffen. Han har vært medlem i GSS i 30 år, siden 27.01.1992. Laffen har gjennom sine år i klubben hatt en rekke styre- og tillitsverv slik som ungdomskontakt, leder pistol og vaktmester. Han har stadig prosjekter på gang og har vært en sentral del av blant annet arbeidet med oppføring av elektroniske skiver på banene. Laffen er et ja-menneske og er sjeldent vanskelig å be. Han har gjennomført ulike kurs og deltatt på samlinger både i klubb, krets og forbund. Videre er han dommer og dommer elektronikk, samt trener 1. Når det er stevner hos GSS er han stort sett å finne i sekretariatet eller ute som dommer. Han er aktiv på dugnadsfronten også, og går gjerne sist ut på arrangørskyting etter lange dager med rigging av løyper. Han er en sentral del av gjennomføring av stevner, og har mye verdifull kunnskap. På feltstevner ser du alltid Laffen i cowboyhatt. Han blir mer enn gjerne med på sosiale tilstelninger og viser stor gjestfrihet for skyttere som kommer langveisfra for å delta på stevnene våre. Som person er Laffen svært inkluderende og blir fort et kjent fjes for nye medlemmer. I tillegg til å være en habil skytter har han også bidratt på rekrutteringsfronten og opplæring av mange nye skyttere på Idrettsleiren på Hove. De senere årene har Laffen også hatt sentrale verv i skytterkretsen og har representert GSS på en god måte. Takk for alt du gjør for klubben vår - både administrativt, praktisk og sosialt.

Årsmøte Sak 10.4 - 22.02.2022


Nils Harald Løvdal Roland
Tildeles æresmedlemskap for lang og tro tjeneste som kasserer i Grimstad Sportskyttere. Begrunnelse: Nils Harald har vært kasserer i Grimstad Sportskyttere gjennom mange år. Han gjør en formidabel jobb i kulissene. Til tross for at han ikke nødvendigvis er det mest synlige medlemmet i klubben, gjør han en av de desidert viktigste jobbene. Nils Harald har alltid et smil på lur og har god kontroll på pengesekken. Tusen takk for din innsats i Grimstad Sportskyttere!

Årsmøte - Sak 10.4 - 21.02.2023