Styret i Grimstad Sportskyttere 2024/2025

Jan Haglund

Rolle: Leder
Tlf: 913 88 359
Epost: leder@gsspistol.no

Leif Normann Johansen

Rolle: Nestleder
Tlf: 932 32 928
Epost: leder@gsspistol.no

Nils Harald Roland

Rolle: Kasserer
Tlf: 901 01 117
Epost: nh.roland@gmail.com 

Tarjei Ravn

Rolle: Leder for feltpistol
Tlf: 945 23 137
Epost: pistol@gsspistol.no

Stian Flotvik Lauvrak

Rolle: Leder for bane/luftpistol
Tlf: 957 55 064
Epost: pistol@gsspistol.no

Torodd Laffen Solberg

Rolle: Medlemsansvarlig
Tlf: 908 49 356
Epost:

Helge Storerud

Rolle: Sekretær
Tlf: 990 98 922
Epost: 

Jostein Johannessen

Rolle: Varamedlem 1
Tlf: 
Epost: 

Robert Haugen

Rolle: Varamedlem 2
Tlf: 
Epost: