Andre verv

Rolle
Navn
Mobil
Epost
Anleggsansvarlig Fevikhallen
Petter Mandt
95839996
petmandt@online.no
Anleggsansvarlig Fjæreheia 1
Helge Christiansen 91717327
h-ch2@online.no
Anleggsansvarlig Fjæreheia 2
Daniel Jørgensen90011618
Utdanningskontakt
Paul Ove Haugen
97180831

Utdanningskontakt
Torodd Laffen Solberg90849356
Ungdomskontakt