DOMMERKURS


Dersom du kunne tenke deg å gjennomføre dommerutdanning i rifle- eller pistolskyting kan du lese mer om kursene her: https://www.skyting.no/utdanning/dommerutdanning/ 


ØstreAgder skytterkrets arrangerer omlag ett dommerkurs i året, enten dommer nasjonal (alle programmer) eller feltdommerkurs (kun feltpistol). 

Dersom du er interessert i å ta dommerkurs kan du ta kontakt med utdanningskontakt i klubben utdanning@gsspistol.no eller direkte til skytterkretsen aust-agder@skyting.no . Du har også anledning til å delta på dommerkurs som arrangeres av andre kretser. 


Her finner du dommerregister, med oversikt over hvem som er godkjente dommere. Denne listen blir oppdatert med ujevne mellomrom https://www.skyting.no/utdanning/dommerutdanning-2020/#toggle-id-6