Organiserte trening på tirsdag fra klokken 18.00  og torsdag (programtrening) fra kl 18.00. Her vil det være mulighet for å låne våpen, samt kjøp av ammunisjon (vi tar KUN kort). Den organiserte treningen er kun for medlemmer, og gyldig medlemsbevis må medbringes.


Utover dette er banen godkjent for følgende skytetider:

Mandag klokken 09.00-18.00

Tirsdag klokken 09.00-22.00

Onsdag klokken 09.00-18.00

Torsdag klokken 09.00-22.00

Fredag klokken 09.00-22.00

Lørdag klokken 09.00-22.00

NB! For dere som bruker adgangsbrikkemå dere være ferdig og ha låst før klokken 18/22.


Vi skyter ikke på følgende dager:

a)vanlige søndager utenom 2 søndager i månedener som i utgangspunktet er forbeholdt stevner, Skulle det være noe spesielle/tungtveiende grunner til at det ønskes å trene på søndager går det å sende en epost til leder@gsspistol.no eller post@gsspistol eller ta kontakt med leder på telefon.
b)1.mai (Stevner kan arrangeres på denne dagen)
c)17.mai (Grunnlovsdag)
d)nyttårsdag (1. januar),
e)skjærtorsdag (siste torsdag før første påskedag),
f)langfredag (siste fredag før første påskedag),
g)første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars),
h)annen påskedag (første mandag etter første påskedag),
i)Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag),
j)første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag),
k)annen pinsedag (første mandag etter første pinsedag),
l)første juledag (25. desember),
m)annen juledag (26. desember).


I juli måned er det ikke organisert trening, det samme gjelder på enkelte helligdager. Jmf lov om helligdagsfred. 


Husk at rødt flagg må heises og at det kun er godkjent med skyting fra standplass


Det er mulighet for medlemmer av GSS å kjøpe adgangsbrikke, slik at en kan benytte seg av banen utenfor de ordinære treningstidene. adgangsbrikken koster 300 kr. Gjelder kun for de som har egne våpen. Ta kontakt med nesteleder eller leder for kjøp av adgangsbrikke.


Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med 

Leder pistol eller Formann/Nestformann
pistol@gsspistol.no / leder@gsspistol.no

www.facebook.com/gsspistol