Det er ofte mange spørsmål rundt våpensøknader. Her er litt informasjon:

Førstegangssøkere

  • Som nybegynner kan du søke våpen etter å ha vært medlem i 6 måneder.
  • Du må ha oppfylt minimumskravet til aktivitet, som er minst 15 treninger/starter på stevne.
  • Treningsloggen må signeres av leder/nestleder, listen over stevner printes ut fra app.skyting.no (trenger ingen signatur)
  • Dette sendes sammen med startkort/medlemskort som printes ut fra minidrett.no

Andre/flergangssøkere

  • Må kunne dokumentere 10 treninger/stevner
  • Treningsloggen må signeres av leder/nestleder, listen over stevner printes ut fra app.skyting.no (trenger ingen signatur)
  • FG godkjent Våpenskap (Ta bilde av merke, model, serienummer)


Du kan kun ha et våpen til hvert bruksområde.

Skal det søkes om reservevåpen må aktivitet dokumenteres ( Logg inn på  app.skyting.no og print det ut).
 Kravet til reservevåpen er at søkeren har deltatt på minimum 10 starter med det våpen det søkes reservevåpen for, hvor 5 må være approberte stevner.


Her er ett eksempel på utfylling av våpensøknad