Utleie av klubbhuset

Klubbhuset i Fjæreheia er mulig å leie, dette KUN for medlemmer og andre organisasjoner Grimstad Sportskyttere samarbeider med.

Disse organisasjonene er typisk styremøter o.l. som medlemmer i Grimstad Sportskyttere er med i, og ønsker å ha ett sted å holde disse. Styret fastsetter priser for utleie.

· Utleie til medlem, 1 kveld. Kr. 500,- 

· Utleie til medlem, helg (fredag til søndag). Kr. 1500,-. Her er leietaker selv ansvarlig for utvask

· Utleie til andre (f.eks. Grimstad JFF jegerkurs). Kr. 500,- pr kveld.