Medlemskontingenter 2024

Av Styret GSS


Ungdom: (tom. året enn fyller 15)    50,-

Junior: (tom året enn fyller 20)       
  350,-

Senior:                                                 1000,-


Rifle:                                                     600,-


Pensionist: (fom. 67år + trygdede)   750,-


Nøkkelbrikke til egentrening             300,- første år - 500,- påfølgende årHvis du har spørsmål ang medlemskap, innmelding, utmelding eller lignende, kontakt post@gsspistol.no 

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap må dette gjøres skriftlig til post@gsspistol.no 
Dersom du ikke betaler kontingenten blir du meldt ut av Grimstad Sportskyttere senest ved årsskiftet. Det økonomiske kravet består selv om medlemskapet opphører. Du vil derfor ikke ha anledning til å melde deg inn i et nytt idrettslag så lenge du har uoppgjorte økonomiske forpliktelser i et annet idrettslag.NB: Ved innmelding etter 01.11 gjelder kontingenten også for kommende år.