Grimstad Sportskyttere har gått til innkjøp av «Mestermerket», et program utviklet av Haugesund Pistolklubb.

HPK har en aktivitet som heter Mestermerket. Dette er for å øke interessen i klubben for presisjonsskyting.
Mestermerket er på kort tid blitt veldig populært og merkene går unna som varme vafler, spesielt blant de yngre, men også blant voksne som skyter både sportspistol og fripistol. Vi ønsker at bruk av mestermerket skal stimulere til treningskultur, samle skytterne i klubber rundt felles trening, mer moro og økt trening i å prestere. HPK har også laget pakker (ulike størrelser) for salg til andre klubber som ønsker å ta i bruk denne aktiviteten. Vi ønsker derfor at aktiviteten kan bidra positivt for andre klubber og skyttere.


Poengskjema finner du HER


Regler

  • Man kan skyte med luft (4.5mm) fin (22) og grov fra kaliber 32 og oppover. Man kan også kombinere disse. All skyting foregår med 1 hånd.
  • Man skal skyte på 25 meter og bruker ISSF presisjonsskive, unntatt om man skyter med fripistol, da skal man bruke ISSF presisjonsskive på 50 meter eller coltskive på 25 meter. Med Luftpistol bruker man ISSF luftpistolskive på 10 meter.
  • Man må skyte 10 skudd pr. skive.
  • Man har oppnådd et merkekrav når man har klart kravet 8 ganger.
  • Skyteleder må se resultatet / skiven og signere hver rute på skjema, sammen med oppnådd sum.
  • Skytteren kan først begynne å notere poeng ved minste sum som er 70 poeng.
  • Ett merke må være fullført før man kan gå videre til neste.


Merket koster 20,- etter oppnådd resultat, og kan skaffes fra skytterleder