På årsmøtet 2022 i Sak 10.1 ble det bestemt at GSS stiller med en pengepott på 30 000,- pr år for dekking av startkontigent for medlemmer som deltar på stevner utenfor Østre-Agder skytterkrets.

Pengene fordeles som følger:

 • 1. til 5. stevne dekker GSS inntil tre starter pr arrangement.
 • 6. til 10. stevne dekker GSS inntil to starter pr arrangement.
 • 11 til 15 stevne dekker GSS inntil en starter pr arrangement.
   Deltakelse på minst 5 stevner utenfor Østre-Agder skytterkrets premieres med klubb t-skjorte i valgfri størrelse.

Kriterier:

 • En skytter kan innhente maksimalt 3000,- pr år.
 • Fordelingen skjer etter innkommende søknader (Innleveringsfrist 31.12 inneværende år) og
   utbetales sammen med eventuelle pengepremier påfølgende år.
 • Total pott/antall starter, med eventuelt fratrekk dersom totalsummen blir over 30 000,-
 • En startavgift er 100,-
 • Gjelder kun for deltakelse på feltpistol og spesialfelt, samt klasseførende stevner.
 • Gjelder ikke feltpistol og/eller spesialfelt med redusert løype, Norgesfelt eller NAIS
 • Gjelder for stevner avholdt utenfor Østre-Agder skytterkrets
 • Gjelder kun for personer bosatt i Østre-Agder skytterkrets
 • Gjelder ikke NM

 

Mail sendes i slutten av året til Kasserer med følgende informasjon:

Skytternavn :

Stevne:

Dato:

Antall starter: