Årsmøte 2018

Postet av Grimstad Sportskyttere den 21. Jan 2018

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før Årsmøtet.

Saksliste vil bli gjort tilgjengelig på Facebook, og på nettside senest 7 dager før årsmøtet.Grimstad Sportskyttere 40 år i 2018. Dette må feires, så hold av Lørdag 17.mars 2018. Vi slår sammen årsmøte og jubileumsfeiring. Årsmøte begynner kl 13:00


Saksliste årsmøte:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av saksliste

Sak 3: Valg av møteleder og referent

Sak 4: Årsmeldinger

Sak 5: Regnskap

Sak 7: Innkomne saker

Sak 8: Valg


Innkomne saker vil bli offentliggjort på klubbens sider på Facebook og klubbens hjemmesider god tid i forkant av møtet.

Jubileumsfeiringen begynner kl 18:00.

Det vil bli servert mat, utover kvelden blir det dans og levende musikk. Dette blir en kjempekveld så hiv dere med og gled dere til en kveld med masse gøy og mange gode medskyttere. Påmelding til kvelden, innen 1.mars på tlf 95835517 eller mail grimstadsportskyttere@gmail.com 100 kr i Påmeldingsavgift.

Håper vi sees!

Med vennlig hilsen Styret i Grimstad Sportskyttere.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.