Forbundstinget 2017

Postet av Grimstad Sportskyttere den 5. Apr 2017

1. og 2. april ble det 58. ordinære forbundstinget i Norges Skytterforbund avholdt på Scandic hotell Fornebu. Aust-Agder skytterkrets var tilstede med fire delegater: Torodd (kretsleder), Audun (kasserer), Susann (sekretær) og Ole Georg (klubbrepresentant Birkenes og Lillesand).


Vi vil starte med å gratulere Håvard Larsen, med sin nye stilling som president i forbundet. Han har over lenger tid jobbet med et forslag til ny organisasjonsstruktur i forbundsstyret. Denne strukturen, ble vedtatt av tinget i helgen.
Dette betyr at forbundsstyret vil fordeles med: President, visepresident, leder toppidrettskomite, leder breddeidrettskomite og leder teknisk komite. Breddeidrettskomiteen vil være den instansen som vi i dag kjenner som fagkomite pistol/rifle/leirdue/viltmål. Med denne nye strukturen vil vi oppnå et bedre samarbeid på tvers av grener, og vi kan ta lærdom av hverandre. Dette ser vi på som veldig positivt! Vi gratulerer også Torodd, med plass som utvalgsleder i breddeidrettskomiteen.

Annet som ble vedtatt av tinget, var en tilføyelse i fellesreglementet, foreslått av Time pistolklubb, Rogaland:
"Breddeidrettskomiteen skal ved behov utarbeide og fremlegge begrunnet forslag til endring i det idrettsfaglige regelverket for kommende sesong for den årlige fagkonferansen, hvorpå vedtaket besluttes etter avstemming med minst 2/3 flertall før en endring kan anbefales for teknisk komite. Forslag vedrørende regelendring kan senest fremsettes teknisk komite seks måneder i forkant av skyttersesongen."

Vi kommer hjem med ny giv, mye inspirasjon og er klare for en fantastisk skyttersesong - måtte den bli til den beste!


Ny president tar over klubba

Dersom du vil lese mer:

http://www.skyting.no/2017/04/02/rolig-og-konstruk...

http://www.skyting.no/2017/04/04/disse-to-mottok-h...

http://www.skyting.no/2017/03/13/forbundstinget-20...