GSS & NM

Postet av Grimstad Sportskyttere den 4. Aug 2018

GSS hadde en noe lavere deltagelse i NM felt enn det vi hadde i fjor, Men sendte følgende håpefulle til NM:

Torodd Laffen Solberg, deltok i Revolver, Fin og Grov, beste resultat, grovpistol 14.plass

Eskild Skaar, deltok i Spesialpistol, Militær, Revolver, fin og grov, Beste resultat: 36 Militær

Kevin Skaar, deltok i Juniorklassendeltok i Spesialpistol, Militær, Revolver, fin og grov, Beste resultat: Fin 11. plass, Militær 9 plass, revolver 11. plass,

Tarjei Ravn, deltok i Militær og revolver beste plassering 99. plass i Revolver

Ørjan Lerbak, deltok i Militær og Fin, beste plassering 124. plass i Fin

 

Spesialklassene Hadde maks 91 poeng og ordinære klasser 102 poeng.

 

Torodd hadde det beste resultatet av GSS sine skyttere totalt, og var bare ett poeng fra uttak til Nordisk Felt, etter svært god skyting i begge klassene, hvor han bare tapte to poeng på hver av øvelsene. Han var beste deltager fra GSS i begge disse øvelsene, og vi håper at han neste år vil klare å sikre deltagelse i Nordisk Felt.

 

I revolverklassen imponerte både Eskild Skaar og Torodd L Solberg, begge med 99 poeng, men her trakk Eskild Det lengste strået ved å treffe 30 innertreff, mot Torodd sine 24, dette satte Eskild to plasser over Torodd på en 43. plass.

 

For øvrig deltok Kevin Skaar i klassen junior, og representerte klubben i samme antall øvelser som  Eskild Skaar, GSS er veldig glad at vi gjennom Kevin hadde en deltager i de yngre klassene, og håper at denne opplevelsen gjør at han vil satse videre mot neste NM

 

GSS stilte også lag i alle grenene og hadde hær beste plassering i Revolver, hvor klubben fikk 15 plass, i svært sterk konkurranse.

 

Oppdal var en flott plass å ha NM, og arrangementet gikk meget godt, skyttere og funksjonærer var alle meget fornøyd med alle deler av stevnet.

Til slutt håper vi at GSS kan stille mange flere skyttere neste år, og at vi kan fortsette å jobbe oss oppover listene, slik at vi i større grad kan sette preg på NM felt i fremtiden

 


Tarjei Ravn, Mediaansvarlig GSS