Medlemskontingenter 2020

Av Styret GSS


Ungdom: (tom. året enn fyller 15)

Junior: (fom året enn fyller 16, tom året enn fyller 20)
100,-

350,-


Senior:800,-

Rifle:800,-

Pensionist: (fom. 67år + trygdede)600,-


Hvis du har spørsmål ang medlemskap, innmelding, utmelding eller lignende, kontakt medlem@gsspistol.no

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap må dette gjøres skriftlig til medlem@gsspistol.no
Dersom du ikke betaler kontingenten blir du meldt ut av Grimstad Sportskyttere ved årsskiftet. Det økonomiske kravet består selv om medlemskapet opphører. Du vil derfor ikke ha anledning til å melde deg inn i et nytt idrettslag så lenge du har uoppgjorte økonomiske forpliktelser i et annet idrettslag.NB: Ved innmelding etter 01.11 gjelder kontingenten også for kommende år.Levert av IdrettenOnline